Pirmoje vietoje saugumas

Saugumas

Taisyklės

KAIP SAUGIAI NAUDOTIS PIROTECHNIKOS PRIEMONĖMIS:

  • Nesinešiokite kišenėse.
  • Nelaikykite šalia krosnių, radiatorių.
  • Nemėtykite, netrankykite.
  • Nežaiskite su jomis.
  • Neduokite vaikams vieniems leisti jų.
  • Leiskite nuo lygaus kieto pagrindo.
  • Leiskite atviroje teritorijoje, kuo toliau nuo pastatų, automobilių.
  • Leisdami tamsoje, pasišvieskite žibintuvėliu.
  • Saugokite veidą ir rankas.
  • Vienu metu uždekite tik vieną gaminį.

Baterija - statyti ant kieto, lygaus paviršiaus. Uždegus dagtį, pasitraukti nuo baterijos 30-50m. Nuo uždegimo momento prie gaminio nesiartinti 20 min. Draudžiama: laikyti rankose, naudoti arti žmonių, naudoti asmenims, neturintiems 18 metų. Naudoti tik lauke!

Bengališka ugnelė - uždegti iš apačios, laikant už laisvo vielos galo. Nekabinti ant eglutės, prie degių medžiagų. Panaudojus išvėdinkite patalpą. Vaikams be suaugusiųjų priežiūros naudoti draudžiama.

Romeniškos ugnys - lazdą įsmeigti į žemę ar sniegą, nukreipiant į viršų uždegtu galu. Pasitraukti į šoną. Draudžiama laikyti rankose, nukreipti lazdą į žmones, lengvai užsidegančius daiktus. Naudoti nuo 18 metų, tik lauke!

Vulkanai, fontanai - statyti ant lygaus pagrindo, uždegti dagtį ir pasitraukti į šalį. Į viršu nekyla, dega ant žemės. Draudžiama: laikyti rankose, naudoti arti žmonių. Naudoti nuo 18 metų, tik lauke!

Raketos - įstatyti kotą į gerai įtvirtintą vertikalų stovą, esantį ant lygaus, kieto pagrindo ir uždegti dagtį. Atsitraukti saugiu, 25m atstumu. Kyla į viršu su visu kotu ir sprogsta. Naudoti nuo 18 metų, tik lauke!

Sprogalai, suktukai-skraidukai - Padėkite ant nedegaus, kieto pagrindo, uždekite degiklį ir pasitraukite saugiu atstumu. Nelaikyti rankose.